Viestintä on organisaation tärkeimpiä toimintoja. Varsinkin tilanteessa, jolloin viestintä on yhä enemmän vastavuoroista, monikanavaista ja hetkessä  julkista.

Viestinnän sisältö on myös kulttuurisidonnaista ja viestejä tulkitaan katsojan, lukijan oman kokemusmaailman kautta.

Viestit kilpailevat huomiosta ja siksi visualisointi on keino  saattaa haluttu  sanoma kohdeyleisön tietoisuuteen. Viestinnän on oltava värikkäämpää ja osin sen on sanottu lähentyneen markkinointiviestintää. Ammattilaisen kanssa suunnitellaan visuaalisia ilmeitä, logoja, valitaan fontteja sekä kuvia ja värejä. Pohditaan kanavavalintoja ja sisältöjä.

Vastaa